volejbalový klub jihostroj české budějovice

Podmínky vstupu na utkání

Diváci musí u vstupu do Sportovní haly splnit jednu z následujících podmínek (osoby nad 18 let):

  • potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, přičemž od jeho dokončení uběhlo nejméně 14 dnů
  • potvrzení o nedokončeném očkování – pokud byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů

Osoby ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování:

  • potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před vstupem

Děti do 12 let svou bezinfekčnost dokazovat nemusí.

Nevpuštěním do haly z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nevzniká nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci.

Na utkání mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Po vstupu do Sportovní haly je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem třídy FFP2/KN95.

Děkujeme všem fanouškům za respektování těchto pravidel.